Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

A www.baggioprivatetravel.hu honlapon található teljes tartalom (cikkek, egyéb szövegelemek) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a DMC Group Hungary Kft. rendelkezik. 

A DMC Group Hungary Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal látogatója annak tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célra letöltse. A tartalom bármely más célra részben vagy egészben történő másolása, átdolgozása, terjesztése, használata vagy közzé tétele tilos.

A Baggio Private Travel® regisztrált márka kizárólagos tulajdonosa a DMC Group Hungary Kft., a Private Travel utazási szolgáltatás magyarországi bevezetője. A Private Travel megteremtőjeként a honlapon található összes szöveg, cikk, és egyéb információ saját kreatív, önállóan megalkotott szellemi termékünk, bármely tartalmi elem felhasználását a felhasználónak minden esetben kötelessége előre írásban bejelenteni, felhasználására írásos engedélyt kérni a cég képviselőjétől. A DMC Group Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt visszautasítsa, vagy az engedély megadását követően azt visszavonja.

Amennyiben a www.baggioprivatetravel.hu oldalról származó bármely tartalmi elem engedély nélkül kerül felhasználásra, átdolgozásra, sokszorosításra, vagy a felhasználás célja nem a Private Travel utazási szolgáltatás, és a Baggio Private Travel® bemutatása, hanem vagyoni előny megszerzése, úgy a DMC Group Hungary Kft-t kártérítés illeti meg. A felhasználási díj naponként és tartalmi elemenként 35.000,- Ft (harmincötezer forint), ami nem tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti a DMC Group Hungary Kft-t.

A DMC Group Hungary Kft. a felhasználási díjról utólag, a tárgyhónap utolsó munkanapjával állítja ki a számláját, amit maximálisan 8 munkanapos banki átutalással kell teljesíteni. A felhasználás tényére és mértékére vonatkozó bejelentés, engedélykérés elmulasztása nem akadálya a számla kiállításának.

A fentiektől eltérő felhasználási feltételek a DMC Group Hungary Kft-vel való előzetes írásbeli megállapodás alapján alkalmazhatók.

A jelen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a DMC Group Hungary Kft. az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

A DMC Group Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a honlap megtekintéséből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges közvetett vagy közvetlen károkért, és sérülésekért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak saját felelősségére használhatja. 

Horváth Róbert „Baggio” / Alapító, Travel Designer